Hội thảo “E-learning – Kinh nghiệm và cơ hội hợp tác”

0

MỘT SỐ GỢI Ý VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT

Hội thảo “E-learning – Kinh nghiệm và cơ hội hợp tác”

Nhằm nâng cao chất lượng các bài viết, Ban tổ chức Hội thảo gửi các Thày/Cô và nhà khoa học, nhà quản lý tham gia viết bài các phương diện nội dung định hướng bài viết  như sau:

 1. GỢI Ý CHỦ ĐỀ BÀI VIẾT
  1. Công nghệ đào tạo trực tuyến E-learning hiện nay và kinh nghiệm đào tạo trực tuyến E-learning tại các trường Đại học trên thế giới:
   • Một số mô hình đào tạo trực tuyến đã được ứng dụng: phương thức và công nghệ đào tạo;
   • Các mô hình đào tạo trực tuyến E-learning mới;
   • Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện các chương trình trực tuyến;
   • Cơ chế đảm bảo chất lượng đào tạo trong đào tạo trực tuyến
   • Uy tín của chương trình đào tạo trực tuyến;
  2. Thực trạng phát triển đào tạo E-learning tại Việt Nam
   • Công nghệ đào tạo trực tuyến
   • Hệ thống quản lý vận hành LMS
   • Hệ thống hỗ trợ dịch vụ đào tạo
  3. Xu hướng đào tạo E-learning và kinh nghiệm áp dụng tại Việt Nam trong các năm tiếp theo
   • Đánh giá xu hướng phát triển đào tạo trực tuyến E-learning tại Việt Nam trong những năm tiếp theo;
   • Kinh nghiệm và một số bài học rút ra cho đào tạo trực tuyến tại Việt Nam;
  4. Mô hình hợp tác phổi hợp tổ chức đào tạo E-learning
   • Định hướng và các mô hình hợp tác phối hợp tổ chức đào tạo E-learning ở các trường Đại học tại Việt Nam;
   • Đánh giá nhu cầu ứng dụng đào tạo E-learning cho các doanh nghiệp.
   • Tiềm năng, mô hình hợp tác để đào tạo E-learning cho doanh nghiệp.
 2. THỂ LỆ BÀI GỬI HỘI THẢO
  • Bài viết phải được đánh máy, phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1.5, định dạng Word, sử dụng bảng mã Unicode, khổ giấy A4, lề trái 3cm, lề trên, lề phải, lề dưới 2cm.
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Dung lượng bài viết từ 04 – 10 trang (không bao gồm danh mục, tài liệu tham khảo).
  • Bố cục bài viết:
   • Giới thiệu về tác giả: Học hàm, học vị, Tên tác giả, chức danh/ chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, email.
   • Tiêu đề bài viết
   • Tóm tắt bài viết (không quá 250 từ), từ khóa không quá 05 từ.
   • Nội dung bài viết
   • Tài liệu tham khảo.
  • Các bài viết được chấp nhận sẽ được biên tập và đăng trong Kỷ yếu Hội thảo có giấy phép xuất bản.
  • Thông tin chi tiết về Hội thảo xin vui lòng liên hệ: Nguyễn Thị Hải Yến, ĐT: 0973.810893

Trân trọng!

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

Facebook Comments