GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Ngày đăng: 06/10/2016 9:11:11

I. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1.      Đội ngũ giảng viên:

1.1.Tiêu chuẩn đối với Giảng viên chuyên môn, Giảng viên doanh nghiệp:

Ngoài các tiêu chuẩn như theo quy chế của nhà nước và của Bên A đã ban hành, các giảng viên, chuyên gia tham gia cần được trang bị thêm các kỹ năng sau:

·         Cần có hiểu biết và kỹ năng về công nghệ e-learning để giảng dạy off-line, on-line, theo dõi, điều phối các lớp học, trả lời, giải đáp thắc mắc cho học viên qua mạng máy tính.

·         Số lớp tối đa Giảng viên doanh nghiệp giảng dạy cùng một lúc / 01 môn: 4

·         Số lớp tối đa Giảng viên chuyên môn phụ trách cùng một lúc / 01 môn: 10

·         Mỗi một môn học và một lớp học luôn cần có sự tham gia đồng thời ít nhất 01 Giảng viên chuyên môn và 01 Giảng viên doanh nghiệp để đảm bảo tính chuyên môn, hàn lâm của môn học và đảm bảo tính thực tiễn của môn học.

·         Các tiêu chí trên có thể được thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế, khi có sự đồng ý bằng văn bản của hai bên.

1.2.Tuyển chọn Giảng viên chuyên môn, Giảng viên doanh nghiệp

1.2.1.      Giảng viên chuyên môn:

Do trường Đại học Kinh tế quốc dân cung cấp, chịu trách nhiệm phụ trách và đảm bảo tính chuyên môn và hàn lâm của môn học. Giảng viên chuyên môn có nhiệm vụ:

·         Điều phối giảng dạy môn học và giám sát chất lượng hướng dẫn giảng dạy của các Giảng viên doanh nghiệp khi thảo luận các tình huống thực tế trực tiếp trên lớp và tại diễn đàn trên mạng.

·         Sản xuất và duyệt các tài liệu giảng dạy, ra đề, duyệt đề.

·         Tổ chức các hoạt động chuyên môn của nhóm giảng viên.

·         Hướng dẫn ôn tập, giải đáp trực tuyến và trên mạng các câu hỏi của học viên có liên quan sâu đến nội dung môn học.

1.2.2.      Giảng viên doanh nghiệp:

Do Trường Đại học Kinh tế quốc dân tuyển chọn theo tiêu chuẩn và phê duyệt danh sách. Giảng viên doanh nghiệp là các chuyên gia có nhiệm vụ đảm bảo tính thực tiễn của môn học. Nhiệm vụ cụ thể của giảng viên doanh nghiệp là:

·         Hướng dẫn học tập, giải đáp thắc mắc các câu hỏi về môn học liên quan đến các tình huống thực tế theo hình thức trực tiếp trên lớp và trên mạng;

·         Hướng dẫn tranh luận các tình huống thực tế qua mạng.

1.3.Tập huấn Giảng viên chuyên môn, Giảng viên doanh nghiệp

Trên cơ sở danh sách Giảng viên chuyên môn, Giảng viên doanh nghiệp do trường Đại học Kinh tế quốc dân cung cấp và phê duyệt, Công ty Edutop64 tiến hành tập huấn theo quy trình 5 bước để giảng dạy Elearning:

·           Bước 1: Dự hội thảo hoặc gặp gỡ trao đổi trực tiếp với Quản lý Chương trình

·           Bước 2: Tham dự họp nhóm giảng viên

·           Bước 3: Dự thính hoặc xem giờ giảng mẫu

·           Bước 4: Giảng thử trước nhóm giảng viên

·           Bước 5: Giảng thật

1.4.Đánh giá Giảng viên chuyên môn, Giảng viên doanh nghiệp:

Sau từng khóa học, hai bên cùng tiến hành đánh giá giảng viên chuyên môn và giảng viên doanh nghiệp theo các tiêu chí: đảm bảo chuyên môn; tuân thủ quy định, kỷ luật và đáp ứng dịch vụ dựa trên cơ sở kết quả công việc, điều tra từ học viên và các bộ phận liên quan. Kết quả được xác định ở các mức: Tiếp tục hợp tác; Tập huấn lại; Không tiếp tục hợp tác.

 

2.      Đội ngũ quản lý lớp học

2.1.Giáo viên chủ nhiệm:

Là cán bộ do trường Đại học Kinh tế quốc dân cung cấp, chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, tài liệu, kết quả học tập của học viên. Là đầu mối hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính của học viên với nhà Trường. Cán bộ chủ nhiệm lớp thường xuyên trao đổi và tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý và nghiệp vụ. Thường xuyên tham gia các diễn đàn để tư vấn cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập.

 

2.2.Cán bộ hỗ trợ học tập: 

Do Edutop tuyển chọn theo tiêu chuẩn, trường Đại học Kinh tế quốc dân phê duyệt danh sách. Cố vấn học tập có trách nhiệm:

·           Hướng dẫn sinh viên nắm vững các quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT và các quy định về đào tạo của trường. Tư vấn cho sinh viên về chương trình đào tạo: mục tiêu, nội dung...; đồng thời tư vấn cho sinh viên chọn ngành nghề phụ.

·           Sử dụng thành thạo các công cụ như Email, Forum, Chat, Moodle; LIPE, H24x72 trong quá trình quản lý, tư vấn, hỗ trợ Học viên.

·           Tư vấn cho sinh viên cách thức xây dựng kế hoạch học tập, đăng ký học phần từng học kỳ và cho toàn khóa học đảm bảo sự phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của sinh viên;

·           Hướng dẫn học viên phương pháp học tập trên môi trường E-learning.

·           Theo dõi, hướng dẫn học viên hoàn thành học phí, lệ phí theo quy định của nhà trường.

·           Hướng dẫn học viên tạo nhóm, quản lý, theo dõi và đánh giá các nhóm học viên.

·           Cùng với Ban học viên định kỳ tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho học viên;

·           Hướng dẫn, giúp đỡ sinh viên giải quyết những khó khăn trong học tập và nghiên cứu khoa học.

3.      Vai trò, trách nhiệm của các thành phần tham gia

a)      Giảng viên chuyên môn:

·         Họp nhóm giảng viên với các nội dung:

o   Phân công lịch giảng dạy trực tiếp trên lớp và các công việc khác trong nhóm giảng viên.

o   Phân công chấm bài tập lớn/ bài tập kỹ năng giữa kỳ (nếu có).

o   Đưa ra đề tài để giảng viên doanh nghiệp nói chuyện với vai trò khách mời.

·         Tham gia dự thính giảng thử và đánh giá Giảng viên doanh nghiệp (GVDN).

·         Tham gia đào tạo GVDN theo lịch của Chương trình và có mẫu Biên bản đào tạo kèm theo:

o   Hướng dẫn triển khai kịch bản trên mạng và trực tiếp trên lớp.

o   Giải thích câu hỏi liên quan tới đề cương môn học.

o   Giải thích câu hỏi liên quan tới nội dung môn học.

o   Hướng dẫn các thông tin về tính điểm (chuyên cần, điều kiện, thi hết môn).

o   Tham gia tập huấn hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ GVDN theo phương pháp của Chương trình để chuẩn hóa phương pháp giảng dạy.

·         Điều hành lớp học:

o   Kiểm duyệt kịch bản cho các buổi dạy trực tiếp trên lớp (theo mẫu chương trình).

o   Hỗ trợ Giảng viên doanh nghiệp qua email, điện thoại .

o   Trực tiếp tham gia vào các thảo luận của sinh viên, gửi câu giải đáp thắc mắc diễn đàn theo yêu cầu của cán bộ chương trình (tối đa 40 câu/tháng) .

o   Kiểm tra nội dung trả lời của Giảng viên doanh nghiệp trên các diễn đàn (Tối thiểu 1 lần/tuần)

·         Sản xuất học liệu tương tác theo kế hoạch của Chương trình có mẫu kèm theo:

o   Xây dựng tình huống và chuẩn bị kịch bản cho các buổi dạy trực tiếp tại lớp (Tối thiểu 02 tình huống/môn) .

o   Xây dựng tình huống và chuẩn bị kịch bản các tình huống thảo luận hàng tuần trên diễn đàn (Tối thiểu 04 tình huống/môn).

o   Ra đề bài tập lớn/ bài tập kỹ năng giữa kỳ.

o   Sửa, bổ sung giải nghĩa câu hỏi trắc nghiệm trong ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm (Tối thiểu 05 câu/môn/tháng).

o   Ra đề thi, duyệt đề thi hết môn và chấm bài thi hết môn.

·         Giảng dạy tại các buổi học tập trung và qua mạng

·         Tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên (theo kế hoạch của chương trình và có mẫu đánh giá kèm theo).

·         Thực hiện các công việc chuyên môn khác

 

b)     Giảng viên doanh nghiệp:

·         Tham dự đào tạo giảng viên: Về phương pháp đào tạo của TOPICA, về kỹ năng sư phạm, kỹ năng mềm, trình độ chuyên môn, kỹ năng tin học, … để chuẩn hóa chương trình giảng dạy.

·         Tham gia họp nhóm giảng viên theo lịch

·         Tham gia giảng thử theo lịch

·         Hướng dẫn tại các buổi học tập trung

·         Hướng dẫn qua mạng:

o   Đăng nội dung mô tả tình huống thực tế, giải thích các tình huống và câu hỏi thảo luận, tổng kết và chốt lại vấn đề liên quan đến các tình huống;

o   Nhận xét, đánh giá tranh luận học viên trên diễn đàn và trả lời các câu hỏi chuyên môn khác.

·         Thực hiện các công việc chuyên môn khác

 

c)      Giáo viên chủ nghiệm:

·         Là cán bộ do trường Đại học Kinh tế quốc dân cung cấp, chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, tài liệu, kết quả học tập của học viên. Là đầu mối hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính của học viên với nhà Trường.

·         Hướng dẫn sinh viên nắm vững các quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT và các quy định về đào tạo của trường, tư vấn cho sinh viên về chương trình đào tạo: mục tiêu, nội dung,…; đồng thời tư vấn cho sinh viên chọn ngành nghề phụ.

d)     Cán bộ hỗ trợ học tập:

·         Do Edutop tuyển chọn theo tiêu chuẩn, trường Đại học Kinh tế quốc dân phê duyệt danh sách. Cố vấn học tập có trách nhiệm:

·         Hướng dẫn sinh viên nắm vững các quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT và các quy định về đào tạo của trường.Tư vấn cho sinh viên về chương trình đào tạo: mục tiêu, nội dung,… ;đồng thời tư vấn cho sinh viên chọn ngành nghề phụ.

·         Sử dụng thành thạo các công cụ như Email, Forum, Chat, Moodle; LIPE, H24x72 trong quá trình quản lý, tư vấn, hỗ trợ Học viên.

·         Tư vấn cho sinh viên cách thức xây dựng kế hoạch học tập, đăng ký học phần từng học kỳ và cho toàn khóa học đảm bảo sự phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của sinh viên;

·         Hướng dẫn học viên phương pháp học tập trên môi trường  công nghệ E-learning.

·         Theo dõi, hướng dẫn học viên hoàn thành học phí, các lệ phí theo quy định của nhà trường.

·         Hướng dẫn học viên tạo nhóm, quản lý, theo dõi và đánh giá các nhóm học viên.

·         Cùng với Ban học viên định kỳ tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho sinh viên;

·         Hướng dẫn, giúp đỡ sinh viên giải quyết những khó khăn trong học tập và nghiên cứu khoa học.

a)      Cán bộ hỗ trợ giảng dạy:

Công việc Cán bộ hỗ trợ giảng dạy khi vận hành một course học

STT

Công việc

Sản phẩm

Thời gian có sản phẩm

1

Tài liệu học tập

 

1.1

Nhận bàn giao đề cương môn học từ giảng viên

Có đề cương môn học

Trước tuần 0 - 1 tháng

 

1.2

Nhận bàn giao tài liệu học tập từ giảng viên

Có các tài liệu: giáo trình, bài giảng đa phương tiện, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm

Trước tuần 0 - 1 tháng

2

Đề cương

 

2.1

Hỗ trợ Giảng viên chuyên môn dựng đề cương học viên

Có bản dự thảo đề cương học viên

Trước tuần 0 - 1 tháng

 

2.2

Hỗ trợ Giảng viên chuyên môn dựng đề cương Giảng viên

Có đề cương giảng viên

Trước tuần 0 - 1 tháng

3

Giảng viên

 

3.1

Lấy thông tin GVCM, GVDN để đăng tải lên khóa học

Có đầy đủ thông tin GVCM, GVDN

Trước tuần 0 - 45 ngày

 

3.2

Hỗ trợ các thủ tục làm hợp đồng GVCM, ký hợp đồng với GVCM sau khi có sự thỏa thuận của cả hai bên (GVCM và chủ nhiệm chương trình)

Có hợp đồng với GVCM

Trước tuần 0 - 45 ngày

4

Cán bộ hỗ trợ học tập

 

4.1

Mail xác nhận CBHTHT phụ trách lớp của môn CBHTVH sẽ đảm nhận

Có thông tin CBHTHT phụ trách lớp bao gồm: Mail, họ tên, số điện thoại cố định nơi làm việc, yahoo

Trước tuần 0 - 15 ngày

 

4.2

Lấy số lượng, danh sách học viên có xác nhận của CBHTHT để phân chia DSHV làm BTKN, làm hợp đồng cho GVDN, ghép lớp (Nếu có)

Có DSHV có chữ ký trên bản cứng của CBHTHT phụ trách lớp

Trước tuần 0 - 15 ngày

5

Đặt hàng các tài liệu với GVCM

 

5.1

Đặt hàng Kịch bản Off1+slide Off1 cho GV, slide in cho HV, bài test

Có kịch bản OFF Off1+slide Off1 cho GV, slide in cho HV, bài test

Trước tuần 0 - 15 ngày

 

5.2

Đặt hàng BTKN + Đáp án

Có BTKN + Đáp án

Trước tuần 0 - 15 ngày

 

5.3

Đặt hàng case study Online + Kịch bản case study Online, storry (số lượng tùy tổ bộ môn)

Có case study Online + Kịch bản case study Online, storry

Trước tuần 0 - 15 ngày

 

5.4

Đặt hàng tài liệu hướng dẫn ôn thi (Nếu có)

Có tài liệu hướng dẫn ôn thi

Trước tuần 0 - 15 ngày

6

Trước họp nhóm giảng viên

 

6.1

Biên tập theo định dạng kịch bản chi tiết, biên tập lại slide chiếu GV, Slide in HV sau khi nhận được từ thầy

Có kịch bản chi tiết, slide chiếu GV, Slide in HV đã được duyệt bởi Quản lý và giảng viên

Trước tuần 0 -12 ngày

 

6.2

Biên tập theo định dạng kịch bản tổng quát

Có kịch bản tổng quát đã được duyệt bởi Quản lý và giảng viên

Trước tuần 0 -12 ngày

 

6.3

Thông báo lịch giảng dạy cho GVCM, GVDN

Có lịch giảng dạy cho GVCM, GVDN

Trước tuần 0 -12 ngày

 

6.4

Làm hợp đồng GVDN

Có hợp đồng với GVDN đã có chữ ký của PO1 và PM

Trước tuần 0 -12 ngày

 

6.5

Gửi GVDN kịch bản chi tiết, slide chiếu GV để GVDN tham khảo trước khi họp tổ bộ môn

 

Trước tuần 0 - 12 ngày

7

Họp nhóm giảng viên

 

6.1

Sắp lịch họp: Book phòng, thời gian

Có thời gian, địa điểm họp chính xác

Trước tuần 0 - 12 ngày

 

6.2

Thông báo ngày, giờ họp tổ bộ môn cho GVCM, GVDN, thông báo cho Quản lý, tổ viên liên quan

Thông báo ngày giờ họp cho GVCM, GVDN, Quản lý, tổ viên liên quan

Trước tuần 0 - 12 ngày

 

6.3

Chuẩn bị, in các tài liệu cho họp tổ bộ môn: Biên bản họp tổ bộ môn, kịch bản chi tiết, kịch bản tổng quát, casestudy, lịch giảng dạy, hợp đồng GVDN, syllabus

Có các tài liệu cho họp tổ bộ môn: Biên bản họp tổ bộ môn, kịch bản chi tiết, kịch bản tổng quát, casestudy, lịch giảng dạy và hợp đồng GVDN - syllabus có chữ ký của PO1, PM

Trước tuần 0 - 12 ngày

 

6.4

Hỗ trợ GVCM duyệt kịch bản Off1 + Slide OFF1

 

Trước tuần 0 - 12 ngày

 

6.5

Hỗ trợ GVCM Training GVDN và Giảng thử case study theo kịch bản chi tiết case study Offline

 

Trước tuần 0 - 12 ngày

 

6.6

Hỗ trợ GVCM duyệt Syllabus

Có syllabus có chữ kí của PM, PO1, PO2 và GVCM

Trước tuần 0 - 12 ngày

8

Sau họp nhóm giảng viên

 

8.1

Đặt hàng acc +mail GVDN (Nếu GVDN là GV lần đầu giảng dạy tại topica)

Có acc +mail GVDN

Trước tuần 0 - 1 tuần

 

8.2

Gửi Kịch bản Offline + slide Offline 1 cho GVDN (đã được GVCM duyệt)

 

Trước tuần 0 - 1 tuần

 

8.3

Gửi các tài liệu hướng dẫn sử dụng moodle, diễn đàn, H2472 cho GVDN

 

Trước tuần 0 - 1 tuần

 

8.4

Gửi Acc + mail cho GVDN mới

 

Trước tuần 0 - 1 tuần

 

8.5

Hỗ trợ GVCM hoàn thành sản phẩm cho Offline 1

 

Trước tuần 0 - 1 tuần

9

Dựng lớp học

 

9.1

Đặt hàng dựng lớp học thô

Có course học hoàn chỉnh trên moodle

Trước tuần 0 - 1 tuần

 

9.2

Đặt hàng tạo forum

 

9.3

Up NHCH lên Moodle

 

9.4

Đưa các bài LTTN, BTVN, bài tập nhóm, đề thi thử , hướng dẫn ôn thi lên moodle, đặt đúng ngày giờ mở, ngày giờ đóng BTVN, BTKN, đúng nhãn, nhãn đẹp, có diễn đàn

 

9.5

Phân chia DSHV làm BTKN

 

9.6

Up cách tính điểm lên moodle đúng với syllabus đã dựng

10

Dựng xong lớp học

 

10.1

Test course

Test course

Trước tuần 0 - 1 tuần

 

10.2

Asign CVHT, nhắc CVHT test lớp, assign học viên

Đã assign CVHT, CVHT đã test lớp, có HV trong lớp học

Trước tuần 0 - 1 tuần

 

10.3

Asign GVCM, GVDN

Có GVCM, GVDN trong lớp học

Trước tuần 0 - 1 tuần

 

10.4

Gửi link lớp học cho GVCM, GVDN, nhắc GVDN post bài chào mừng học viên lên diễn đàn trước offline1.

Có bài post chào mừng học viên của GV trên diễn đàn

Trước tuần 0 - 5 ngày

 

10.5

Set LIPE

Hoàn thành việc set LIPE

Trước tuần 0 - 5 ngày

 

11.4

Post bài viết chào mừng(PO)

 

Trước tuần 0 - 1 tuần

11

Chuẩn bị Offline

 

11.1

Checklist dụng cụ

Đã có tài liệu hoàn chỉnh cho offline gửi sang bên tổ chức sự kiện offlin

Trước tuần 0 - 5 ngày

 

11.2

Thông báo TKB cho Giảng Viên: Thời gian, địa điểm giảng dạy offline

 

11.3

Chuẩn bị tài liệu: slide chiếu GV, Slide in HV, checklist, thông tin GV, kịch bản tổng quát gửi cho bên tổ chức sự kiện offline

12

Vận hành khóa học

 

12.1

Thay đổi thông tin nhiệm vụ lớp học

Báo có thay đổi thông tin nhiệm vụ

Hàng tuần

 

12.2

Trả lời các câu hỏi trên H2472, diễn đàn

Câu hỏi được trả lời trước 72h

hàng ngày

 

12.3

Hoàn thành đề thi(nếu có)

Nhập kho đề thi

 

 

12.4

Làm thủ tục thanh toán cho giảng viên

Thanh lý có dấu

 

 

 

b)     Cán bộ hỗ trợ kỹ thuật:

Công việc Cán bộ hỗ trợ kỹ thuật khi vận hành một khóa học

STT

Công việc

Sản phẩm

Thời gian có sản phẩm

1

Dựng lớp học

 

1.1

Nhận đặt hàng dựng lớp học thô

Có course học hoàn chỉnh trên moodle

Trước tuần 0 - 1 tuần

 

1.2

Nhận đặt hàng tạo forum

 

1.3

Hỗ trợ CBHTGD Up NHCH lên Moodle

 

1.4

Hỗ trợ CBHTGD đưa các bài LTTN, BTVN, bài tập nhóm, đề thi thử , hướng dẫn ôn thi lên moodle, đặt đúng ngày giờ mở, ngày giờ đóng BTVN, BTKN, đúng nhãn, nhãn đẹp, có diễn đàn

 

1.5

Hỗ trợ CBHTGD Up cách tính điểm lên moodle đúng với syllabus đã dựng

2

Dựng xong lớp học

 

2.1

Hỗ trợ CBHTGD Test course

Test course

Trước tuần 0 - 1 tuần

 

2.2

Hỗ trợ CBHTGD Asign CVHT, nhắc CVHT test lớp, assign học viên

Đã assign CVHT, CVHT đã test lớp, có HV trong lớp học

Trước tuần 0 - 1 tuần

 

2.3

Hỗ trợ CBHTGD Asign GVCM, GVDN

Có GVCM, GVDN trong lớp học

Trước tuần 0 - 1 tuần

 

2.4

Hỗ trợ CBHTGD gửi link lớp học cho GVCM, GVDN, nhắc GVDN post bài chào mừng học viên lên diễn đàn trước offline1.

Có bài post chào mừng học viên của GV trên diễn đàn

Trước tuần 0 - 5 ngày

 

2.5

Hỗ trợ CBHTGD Set LIPE

Hoàn thành việc set LIPE

Trước tuần 0 - 5 ngày

 

2.6

Hỗ trợ CBHTGD Post bài viết chào mừng(PO)

 

Trước tuần 0 - 1 tuần

3

Chuẩn bị Offline

 

3.1

Hỗ trợ chuẩn bị, cài đặt, các phần mềm, bài giảng trên máy tính, kết nối máy chiếu, âm thanh ánh sáng

 

 

4

Vận hành course học

 

4.1

Hỗ trợ CBHTGD thay đổi thông tin nhiệm vụ lớp học

Báo có thay đổi thông tin nhiệm vụ

Hàng tuần

 

4.2

Hỗ trợ CBHTGD, GVCM, GVDN trả lời các câu hỏi trên H2472, diễn đàn

Câu hỏi được trả lời trước 72h

hàng ngày

5

Vận hành 12 hệ thống phần mềm tích hợp