Thông báo: Kế hoạch thực tập tốt nghiệp khoá 6 năm 2016

Ngày đăng: 30/05/2016 20:50:50

Chi tiết trong file đính kèm

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành: Kế toán tổng hợp

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế khoá 4

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp (Chuyên ngành QTKD, KTTH, QLKT)

Lệ phí đề án (2 tín chỉ) và thực tập tốt nghiệp (12 tín chỉ): 2.680.000đ (Hai triệu sáu trăm tám mươi ngàn đồng) 

Lịch tập trung và gặp giảng viên hướng dẫn thực tập vào ngày 24/4/2016. Giảng đường thông báo sau.

Vậy đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách đến làm thủ tục đăng ký thực tập Tốt nghiệp từ ngày 11/4 đến 19/4/2016. Quá thời hạn trên sẽ không có tên trong danh sách thực tập đợt này