Thông báo Tuyển sinh Khoá 10 năm 2015

Ngày đăng: 09/12/2015 14:15:26

1. HƯỚNG DẪN KHAI VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ

2. HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HÌNH THỨC GIÁO DỤC TỪ XA

Hiện tại nhà trường bắt đầu tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh khóa 10 năm 2015. Vậy các đối tượng có nhu cầu xin đến trực tiếp Trung tâm Đào tạo từ xa để mua và hoàn thiện hồ sơ.