ĐĂNG KÝ HỌC THỬ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Có rất nhiều người đánh giá tốt về phương thức học đại học trực tuyến qua mạng, nhưng bạn chưa thể hình dung sẽ học ra sao và như thế nào. Vậy để tự mình trải nghiệm phương thức học tập hiện đại này, mời bạn đăng ký thông tin tại form bên dưới để chúng tôi có thể gửi tài khoản học thử và tư vấn bạn về chương trình và cách thức học trực tuyến

Danh sách ngành học:

  • Quản trị kinh doanh
  • Kế toán
  • Luật kinh tế
  • Ngân hàng

Liên hệ:
Hotline: 091.745.2118
– Email: neu@gvcn.vn

Đăng ký tư vấn miễn phí !!!
Đăng ký tư vấn miễn phí !!!