ĐĂNG KÝ HỌC THỬ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Có rất nhiều người đánh giá tốt về phương thức học trực tuyến qua mạng, nhưng bạn chưa thể hình dung sẽ học ra sao và như thế nào. Vậy để tự mình trải nghiệm phương thức học này, mời bạn đăng ký thông tin tại forrm bên dưới để chúng tôi có thể gửi tài khoản học thử cho các bạn ngay!

Ngay sau khi các bạn đăng ký sẽ nhận được mail tự động gửi tới. Vì thế, hãy chắc chắn rằng bạn điền đúng thông tin email của mình nhé!

Thông tin liên hệ
– Điện thoại: 043 7757 420 | Hotline: 091.745.2118