Danh sách sinh viên trúng tuyển chương trình NEU – Elearning đợt 2 năm 2021

0

Trung tâm Đào tạo Đại học trực tuyến E-learning Đại học Kinh Tế Quốc Dân thông báo danh sách sinh viên xét quyết định trúng tuyển chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến NEU-Elearning đợt 2 năm 2021

Tổng số sinh viên trong danh sách: 475 thí sinh. Trong đó:

  • Ngành Kế Toán: 142 thí sinh
  • Ngành Luật Kinh Tế: 101 thí sinh
  • Ngành Ngân Hàng: 31 thí sinh
  • Ngành Quản Trị Kinh Doanh: 201 thí sinh

Kính mời các bạn sinh viên trúng tuyển tham dự buổi Lễ Khai Giảng chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến NEU-Elearning:

  • Khu vực Hà Nội: ngày 21/03/2021 tại Nhà Văn Hóa – Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Xem chi tiết tại đây

Quyết định trúng tuyển và danh sách sinh viên trúng tuyển:

danh sách sinh viên trúng tuyển NEU Elearning đợt 2 năm 2021 danh sách sinh viên trúng tuyển NEU Elearning đợt 2 năm 2021 danh sách sinh viên trúng tuyển NEU Elearning đợt 2 năm 2021 danh sách sinh viên trúng tuyển NEU Elearning đợt 2 năm 2021 danh sách sinh viên trúng tuyển NEU Elearning đợt 2 năm 2021 danh sách sinh viên trúng tuyển NEU Elearning đợt 2 năm 2021 danh sách sinh viên trúng tuyển NEU Elearning đợt 2 năm 2021 danh sách sinh viên trúng tuyển NEU Elearning đợt 2 năm 2021 danh sách sinh viên trúng tuyển NEU Elearning đợt 2 năm 2021 danh sách sinh viên trúng tuyển NEU Elearning đợt 2 năm 2021 danh sách sinh viên trúng tuyển NEU Elearning đợt 2 năm 2021 danh sách sinh viên trúng tuyển NEU Elearning đợt 2 năm 2021 danh sách sinh viên trúng tuyển NEU Elearning đợt 2 năm 2021