Danh sách sinh viên trúng tuyển chương trình NEU – Elearning đợt 4 năm 2021

0

Trung tâm Đào tạo Đại học trực tuyến E-learning Đại học Kinh Tế Quốc Dân xin thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến NEU-Elearning đợt 04 năm 2021

Tổng số sinh viên trong danh sách: 528 thí sinh. Trong đó:

  • Ngành Kế Toán: 133 thí sinh
  • Ngành Luật Kinh Tế: 110 thí sinh
  • gành Ngân Hàng: 38 thí sinh
  • Ngành Quản Trị Kinh Doanh: 247 thí sinh

Thời gian nhập học:

  • Tại Hà Nội: Ngày 20/06/2021
  • Tại Tp. HCM: Ngày 27/06/2021

Quyết định trúng tuyển:

Danh sách kèm theo QĐTT D4.2021