Lộ trình khai giảng, tuyển sinh năm 2019

0

KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐÀO TẠO TỪ XA NEU NĂM 2019

-Tại Hà Nội:

ĐỢT KHÓA KHAI GIẢNG SL DỰ KIẾN
Đ6/2018 AUM3 05/01/2019 100
Đ1/2019 AUM4 10/03/2019 100
Đ2/2019 AUM5 05/05/2019 100
Đ3/2019 AUM6 16/06/2019 100
Đ4/2019 AUM7 28/07/2019 100
Đ5/2019 AUM8 08/09/2019 100
Đ6/2019 AUM9 13/10/2019 100
Đ7/2019 AUM10 24/11/2019 100
Đ8/2019 AUM11 05/01/2020 100

-Tại Hồ Chí Minh:

ĐỢT KHÓA NGÀY KHAI GIẢNG SL DỰ KIẾN
1 HCM1 06/01/2019 100
2 HCM2 24/03/2019 100
3 HCM3 12/05/2019 100
4 HCM4 30/06/2019 100
5 HCM5 11/08/2019 100
6 HCM6 22/09/2019 100
7 HCM7 27/10/2019 100
8 HCM8 01/12/2019 100
9 HCM9 12/01/2020 100

Thông tin liên hệ:
– Đ/c:103 A1, 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội
– Hotline: 0979 76 7680
– Văn phòng tuyển sinh:
+ Tại Hà Nội: Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
+ Tại HCM: 61 Mạc Đĩnh Chi – P.Đa Kao, Quận 1 – Tp.HCM

Facebook Comments