PGS.TS. ĐÀM QUANG VINH

0

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

1. Họ và tên: Đàm Quang Vinh
2. Năm sinh: 26-01-1974                                                      3. Nam/Nữ: Nam
4. Học hàm:                                                               Năm được phong học hàm:

    Học vị:      Tiến sĩ                                                             Năm đạt học vị: 2003

5. Chức danh nghiên cứu:         Giảng viên, nghiên cứu viên                                           Chứcvụ: Chánh văn phòng viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế
6. Địa chỉ nhà riêng: số 2, ngách 43 ngõ 117, Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội

 

7. Điện thoại: CQ:                          ; NR:                                ; Mobile: 0948141488

Fax:                                                                        E-mail: damquangvinhneu@gmail.com

8. Đơn vị công tác:

Đơn vị: Bộ môn Kinh doanh Quốc tế, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Địa chỉ Cơ quan: 207 Đường Giải Phòng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

9. Lĩnh vực nghiên cứu:

       

502 Kinh tế và kinh doanh

 

Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu (nêu tối đa 3 lĩnh vực) :

–      Đầu tư trực tiếp nước ngoài

–      Tự do hóa thương mại

–      Chuỗi cung ứng quốc tế

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học ĐHKTQD Quản trị kinh doanh 1995
Thạc sỹ CFVG-Hà Nội MBA 1997
Tiến sỹ ĐHKTQD Kinh tế đối ngoại 2003
Thực tập sinh khoa học UQAM-Canada Tự do hóa thương mại 2005

11. Trình độ ngoại ngữ

Tên Ngoại ngữ

Nghe

Nói Đọc
Tiếng Pháp Tốt Tốt Tốt
Tiếng Pháp Tốt Tốt Tốt

12. Quá trình công tác[1]

 

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Tên tổ chức công tác, Địa chỉ tổ chức
1995-2008 Giảng viên Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Bộ môn Quản trị Kinh doanh Quốc tế, khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, ĐHKTQD, 207 Đường Giải Phòng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
2008-2012 Giảng viên,

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Bồi dưỡng Thương mại

Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Bộ môn Quản trị Kinh doanh Quốc tế, khoa Thương mại và Kinh tế Quốc tế, ĐHKTQD, 207 Đường Giải Phòng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
8/2012-nay Giảng viên,

Chánh văn phòng Viện

Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Bộ môn Quản trị Kinh doanh Quốc tế, Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế – ĐHKTQD, ĐHKTQD, 207 Đường Giải Phòng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
13. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố

 

TT Tên công trình

(bài báo, tham luận)

Nơi công bố

(tên, số tạp chí, hội thảo, trong nước, quốc tế)

Năm công bố Tác giả hoặc

đồng tác giả

1 Triển vọng quan hệ thương mại Việt – Mỹ và việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng Việt Nam sang Mỹ Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, số 36 tháng 5,6/2000 1
2 Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang thị trường Mỹ Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, số chuyên đề tháng 11/2001 1
3 Mối quan hệ giữa hoạt động ngoại thương và thu hút FDI tại Việt Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 354 tháng 10/2002 1
4 Tự do hoá thương mại trong AFTA và tác động tới hoạt động thu hút FDI tại Việt Nam Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, số 66 tháng 12/2002 1
5 ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực tới việc thu hút FDI vào Việt Nam Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước: “Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế”, 2/1999 1
6 Triển vọng quan hệ kinh tế Việt – Mỹ và việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam sang Mỹ Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước:” Tiếp tục hoàn thiện chính sách thuế xuất nhập khẩu và các chính sách hỗ trợ khác để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam”. 1/2000 2
7 Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang thị trường Mỹ Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước: “Quan hệ thương mại và đầu tư Việt – Mỹ: thực trạng và triển vọng”. 10/2001 1
  Sau tiến sĩ      
8 Nông nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập WTO Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, số Đặc san khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế tháng 9/2006 1
9 Xu hướng tăng giá của nhân dân tệ và khả năng đảo chiều thương mại Việt – Trung Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, số 171(II) tháng 9/2011 1
10 Liên kết mạng sản xuất xuyên quốc gia – tiêu điểm Việt-Lào Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, số đặc biệt tháng 11/2012 1
11 Quá trình tự do hóa thương mại ASEAN và tác động đến việc thu hút FDI tại Việt Nam: Cách tiếp cận “chuỗi giá trị toàn cầu” Những Vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, số 3(203) tháng 3/2013 1
12 Doanh nghiệp ngành du lịch – tạo lợi thế cạnh tranh bằng quản trị chuỗi cung ứng Kinh tế và Dự báo, số 7 2013 3
13 Định hướng chiến lược hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào tới năm 2020

Liên kết mạng sản xuất xuyên quốc gia

Hội thảo khoa học quốc tế: “Hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào: phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2020” 10/2012 1
14 Gắn kết doanh nghiệp nội địa – doanh nghiệp FDI tại Việt Nam theo cách tiếp cận “chuỗi giá trị toàn cầu” Hội thảo khoa học Quốc tế: Khởi tạo động lực tăng trưởng mới: Tăng cường liên kết doanh nghiệp FDI-Nội địa 3/2014 1
15 Bộ môn kinh doanh quốc tế với vai trò phát triển chương trình đào tạo tiếng Anh hướng nghiệp đáp ứng đòi hỏi đặc thù của chuyên ngành đào tạo Hội thảo khoa học trong nước: “Tăng cường năng lực và vai trò của bộ môn, đáp ứng yêu cầu phát triển trường Đại học kinh tế quốc dân thành đại học định hướng nghiên cứu 7/2013 1
16 Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu- Lợi ích của các doanh nghiệp nội địa khi gắn kết với doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam Tạp chí Kinh tế và Phát triển số số 203 (II), tháng 5/2014. 2014 1
         
14. Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

 

TT Tên công trình

(Sách, báo, tài liệu…)

Nơi công bố

(Nhà xuất bản, nơi xuất bản)

Năm công bố Chủ biên, đồng chủ biên, tham gia
1 Giáo trình: Nghiệp vụ xuất nhập khẩu NXB Giáo dục, 2012 Đồng chủ biên
2 Giáo trình: Kinh doanh quốc tế – tập 2 NXB Lao động – Xã hội, 2003 Tham gia
3 Giáo trình:Kinh doanh quốc tế-tập 1

 

NXB Thống kê + Đại học Kinh tế Quốc dân, 2001 Tham gia
4 Giáo trình:Đàm phán và ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế NXB Thống kê, 1998 Tham gia
5 Giáo trình:Chính sách Kinh tế đối ngoại: lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế NXB Thống Kê, 1998 Tham gia
         
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia

 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì Thời gian thực hiện

(ngày, tháng, năm theo Hợp đồng ký kết), thuộc chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài

(thời điểm nghiệm thu, kết quả đạt được, xếp loại)

Cấp quản lý

(cấp nhà nước/ bộ/ cơ sở/ khác)

Cơ sở lý luận về quản trị chuỗi cung ứng quốc tế và khả năng ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam 6.2013 đến 6.2014 Đang chờ bảo vệ KTQD/V2013.22, Cơ sở
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã tham gia Thời gian

(ngày, tháng, năm theo Hợp đồng ký kết)

thuộc chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài

(thời điểm nghiệm thu, kết quả đạt được, xếp loại)

Cấp quản lý

(cấp nhà nước/ bộ/ cơ sở/ khác)

Phương hướng và những giải pháp chủ yếu để thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam trong khu vực Châu á – Thái Bình Dương 1999 1999 B98-38-33, cấp Bộ
Xây dựng quy chế làm việc và cơ cấu tổ chức của Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế 2012-2013 2013, tốt T.2012.01NV, cơ sở
       
16. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn

 

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian áp dụng

 

1 Giáo trình: Nghiệp vụ xuất nhập khẩu Tài liệu giảng dạy,sinh viên chính quy và lớp bồi dưỡng, ĐHKTQD Từ 2012
     
17. Giải thưởng về khoa học (nếu có)

 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
     
18. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá  các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1    
19. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1        

 

Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.

Hà nội, ngày 11 tháng 6 năm 2014

Xác nhận của Bộ môn

 

CÁ NHÂN

(Họ tên và chữ ký)

 

 

Đàm Quang Vinh

[1] Nêu những tổ chức khoa học đã và đang công tác của cá nhân (kể cả kiêm nhiệm).

Facebook Comments