Quy định đào tạo từ xa trình độ Đại học của trường Đại học Kinh tế Quốc dân

0
81

Quy định đào tạo từ xa trình độ Đại học của trường Đại học Kinh tế Quốc dân

3140/QĐ-ĐHKTQD

30/12/2020

https://drive.google.com/file/d/1qPNazy64F2vVBkH9ptedJuofget6tcFH/view?usp=sharing

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here