Thông báo thay đổi kế hoạch khai giảng AUM13

0

Do diễn biến tình hình dịch bệnh khó lường, Trung tâm Đào tạo từ xa Đại học Kinh tế quốc dân thông báo hoãn kế hoạch Khai giảng tập trung ngày 12/04/2020. Tuy nhiên để đảm bảo công tác phổ biến quy chế và hướng dẫn học tập cho các học viên, Trung tâm Đào tạo từ xa sẽ tổ chức hướng dẫn và phổ biến dưới hình thức online với các nội dung như dưới đây.

Thông báo thay đổi kế hoạch khai giảng AUM12