Thông cáo báo chí Tọa đàm đối thoại chính sách “Những vấn đề kinh tế trong chính sách và luật pháp Đất đai ở Việt Nam”

0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
————

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TỌA ĐÀM ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH
Những vấn đề kinh tế trong chính sách và luật pháp Đất đai ở Việt Nam

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hiện nay đang triển khai chuỗi các Tọa đàm “Đối thoại Chính sách” được tổ chức hàng quý để trao đổi về các vấn đề thời sự của nền kinh tế. Tọa đàm dự kiến có sự tham gia của các cơ quan hoạch định chính sách, các cơ quan ban ngành trung ương, các chuyên gia kinh tế, các đối tượng bị tác động bởi chính sách và các cơ quan truyền thông… nhằm thảo luận về chính sách từ các góc nhìn khác nhau, từ đó đưa ra được những kiến giải và phản biện chính sách mang tính thuyết phục có cơ sở khoa học cũng như thực tiễn, từ đó đóng góp vào quá trình phát triển chung của nền kinh tế.

I. MỤC TIÊU TỌA ĐÀM

Hiện nay, đất đai là nguồn tài nguyên, tài sản quan trọng của quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là điều kiện tiên quyết, tất yếu cho mọi hoạt động sản xuất và đời sống. Quản lý nhà nước về kinh tế đất được coi như linh hồn của quản lý nhà nước về đất đai trong cơ chế thị trường để nguồn tài nguyên đất thực sự trở thành động lực cho quá trình phát triển kinh tế- xã hội vừa đảm bảo hài hoà lợi ích, tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn lực đất đai. Ở Việt Nam, các chính sách kinh tế đất nói chung và huy động nguồn thu từ đất cho phát triển kinh tế – xã hội nói riêng đã liên tục được điều chỉnh, tạo chuyển biến tích cực trong quản lý nhà nước về đất đai; các khoản thu từ đất đã trở thành một nguồn thu quan trọng cho nhiều địa phương để đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vai trò quản lý nhà nước về kinh tế đất và các chính sách kinh tế đất ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, là nguyên nhân căn bản không chỉ làm thất thoát nguồn thu từ đất mà còn tạo nên những bất cập trong công tác quản lý đất đai.

Ở Việt Nam, các chính sách kinh tế đất nói chung và huy động nguồn thu từ đất cho phát triển kinh tế – xã hội nói riêng đã liên tục được điều chỉnh, tạo chuyển biến tích cực trong quản lý nhà nước về đất đai; các khoản thu từ đất đã trở thành một nguồn thu quan trọng cho nhiều địa phương để đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vai trò quản lý nhà nước về kinh tế đất và các chính sách kinh tế đất ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, là nguyên nhân căn bản không chỉ làm thất thoát nguồn thu từ đất mà còn tạo nên những bất cập trong công tác quản lý đất đai.

Đứng trước vấn đề trên, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp cùng Tổng cục Quản lý Đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường, và đề tài cấp Nhà nước BĐKH.41/16-20 đồng tổ chức Tọa đàm Đối thoại chính sách với chủ đề: “Những vấn đề kinh tế trong chính sách và luật pháp Đất đai ở Việt Nam”.

II. NỘI DUNG TỌA ĐÀM

Tọa đàm có nội dung nghiên cứu các vấn đề kinh tế trong chính sách và luật pháp Đất đai ở Việt Nam, đứng từ các góc nhìn khác nhau từ các bên liên quan, từ đó sẽ đóng góp vào quá trình hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai trong thời gian sắp tới.

Tọa đàm sẽ tập trung vào các nội dung sau:

1. Định giá đất theo cơ chế thị trường.
2. Cơ chế, chính sách kinh tế trong giao đất.
3. Cơ chế, chính sách kinh tế trong cho thuê đất.
4. Cơ chế, chính sách kinh tế trong thu hồi và đền bù khi thu hồi đất.
5. Cơ chế, chính sách kinh tế trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
6. Hệ thống thông tin kinh tế đất.
7. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước trong quản lý kinh tế đất.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TỌA ĐÀM

− Thời gian: 08h00 thứ Năm, ngày 17/01/2019.
− Địa điểm: Phòng hội thảo tầng G, Tòa nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Mọi thông tin chi tiết về Toạ đàm xin vui lòng liên hệ
1. CN. Bùi Huy Hoàn – Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học
Email: hoanbh@neu.edu.vn
SĐT: 0965.666.857
2. ThS. Vũ Phương Linh – Chuyên viên Phòng Truyền thông
Email: linhvp@neu.edu.vn
SĐT: 0973.256.257

Xin trân trọng thông cáo!
BAN TỔ CHỨC

Facebook Comments