Lộ trình khai giảng, tuyển sinh năm 2019

KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐÀO TẠO TỪ XA NEU NĂM 2019 -Tại Hà Nội: ĐỢT KHÓA KHAI GIẢNG SL DỰ KIẾN Đ6/2018 AUM3 05/01/2019 100 Đ1/2019 AUM4 10/03/2019 100 Đ2/2019 AUM5 05/05/2019 100 Đ3/2019 AUM6 16/06/2019 100 Đ4/2019 AUM7 28/07/2019 100 Đ5/2019 AUM8 08/09/2019 100 Đ6/2019 AUM9 13/10/2019 100 Đ7/2019 AUM10 24/11/2019 100 Đ8/2019 AUM11 05/01/2020 100 -Tại Hồ Chí...

Thông báo Tuyển sinh Đào tạo từ xa Đại học Kinh tế Quốc dân...

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN –––––––––––––––––– Số: 142 /TB-ĐHKTQD   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...

Thông báo Tuyển sinh Đào tạo từ xa Đại học Kinh tế Quốc dân...

Thông báo Tuyển sinh Đào tạo từ xa Đại học Kinh tế Quốc dân 2018. Thông tin chi tiết về chương trình...

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Đọc nhiều nhất

Chat Zalo
Chat Facebook
091.5500.256