Logo-neu

THÔNG BÁO thay đổi kế hoạch Khai giảng AUM29 + TC29

09:32 08/11/2022

Trung tâm Đào tạo từ xa thông báo hoãn kế hoạch Khai giảng tập trung ngày
13/11/2022. Tuy nhiên để đảm bảo công tác phổ biến quy chế và hướng dẫn học tập cho các học viên, Trung tâm đào tạo từ xa sẽ tổ chức hướng dẫn và phổ biến dưới hình thức Online. Thông tin chi tiết xem tại đường Link dưới:

NỘI DUNG KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG AUM29 & TC29


Có thể bạn quan tâm

Xem tất cả
Dữ liệu đang được chúng tôi cập nhập