Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn

03 tháng 07, 2018

Chương trình đào tạo cử nhân hệ từ xa theo phương thức truyền thống kết hợp đào tạo theo phương thức E-Learning, hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế quốc dân với trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn
Top