Giới thiệu về Trung tâm Đào tạo từ xa

Ngày đăng: 19/09/2013 9:3:40

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Trung tâm Đào tạo từ xa – Đại học Kinh tế Quốc dân được thành lập vào ngày 04 tháng 01 năm 2006 theo Quyết định số 24/QĐ-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Trong môi trường kinh doanh thay đổi và hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế thế giới như hiện nay, tri thức ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao lợi thế cạnh tranh của mỗi quốc gia, mỗi tổ chức và mỗi cá nhân. Bước sang thiên niên kỷ mới, Tổ chức Văn hóa, Giáo dục của Liên Hợp Quốc UNESCO đã đưa ra khẩu hiệu thể hiện mục tiêu học tập suốt đời đối với các công dân trên toàn cầu là “Học để biết, học để làm, học để sống cùng nhau và học để khẳng định bản thân” . Học tập suốt đời vì thế đã trở thành một khái niệm phổ biến và là nhu cầu cấp thiết đối với các nước nói chung và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó.

Nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân theo hướng mở, linh hoạt, đa dạng hóa… ngày 10/09/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1559/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015 - 2020”.

Giáo dục từ xa (GDTX) thực sự được phát triển ở Việt Nam trong 15 năm trở lại đây. Đào tạo từ xa, được hiểu là một mô hình giáo dục hiện đại được phát triển ở hầu hết các nước trên thế giới, đặc biệt phát triển mạnh ở những nước phát triển. Mục tiêu đặt ra của hệ thống giáo dục từ xa “GDTX tạo cơ hội học tập cho mọi người, nhằm mục tiêu nâng cao dân trí, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đối tượng của GDTX là mọi người có nhu cầu học tập, đặc biệt là người lao động và nhân dân ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn như vùng núi, vùng sâu, vùng xa”- Quy chế 40-Bộ GD&ĐT 2003.

Phương thức học tập linh hoạt, hiệu quả

Phương thức đào tạo theo cách thức truyền thống, có sự tiếp xúc trực tiếp giữa giảng viên và sinh viên. Giảng viên có vai trò hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu. Với mô hình đào tạo từ xa truyền thống đã giải quyết được nhu cầu xã hội, đáp ứng được mục tiêu “nâng cao dân trí” cho các vùng trên cả nước.

Hình thức đào tạo từ xa (ĐTTX) trình độ Đại học, liên thông và văn bằng 2 được tổ chức theo tín chỉ với thời gian từ 18 tháng đến 4 năm, thời gian triển khai 1 học phần là 12 tuần, sinh viên tự học là chủ yếu, kết hợp với hướng dẫn học tập của các giảng viên từ 2-3 lần/ học phần. Thời gian lên lớp của mỗi học phần chiếm từ 20 – 25% thời gian lên lớp của các hệ khác. Trong quá trình tự học, sinh viên được hỗ trợ học tập qua giáo trình, tài liệu tham khảo, email, điện thoại hỗ trợ. Tổ chức thi hết học phần tại Nhà trường hoặc địa điểm liên kết.

Người học chủ yếu là tự học qua học liệu như giáo trình, băng hình, băng tiếng, đĩa CD-ROM, phần mềm vi tính, bằng việc sử dụng các phương tiện nghe nhìn cá nhân, phát thanh, truyền hình, các tổ hợp truyền thông đa phương tiện, mạng Internet dưới sự tổ chức, trợ giúp của nhà trường. ĐTTX lấy tự học là chính, đòi hỏi người học phải tự giác, kiên trì và quyết tâm cao để hoàn thành chương trình học tập của mình” - Quy chế 40-Bộ GD&ĐT 2003. Chương trình đào tạo từ xa trường Đại học Kinh tế Quốc dân

* CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày đăng: 28/09/2016 17:59:25

Tải file: Các chương trình đào tạo từ xa của Trường ĐH Kinh tế quốc dân (Đại học, Liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học và Văn Bằng 2)